Καθημερινές φορτώσεις και παραδόσεις εντός 24 ως 48 ωρών.

Σόφια – Θεσσαλονίκη