ΔΙΚΤΥΟ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

Συνεργασίες με Courier και εταιρείες Διεθνών μεταφορών από και για χώρες:
Ιταλία, Σκανδιναβία, Γερμανία, Αμερική, Γαλλία και Κάτω Χώρες.