ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΕΠΕ, από το 2019 συνεργάζεται με την ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ για την εξυπηρέτηση των μεταφορών και των διανομών στην ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας.

Καθημερινά, πραγματοποιούνται φορτοεκφορτώσεις groupage φορτίων με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και τη Βοιωτία, στους αντίστοιχους χώρους cross-docking των δύο εταιρειών, καθώς και διανομή και περισυλλογή εμπορευμάτων και στους δύο νομούς.

Η Ιστός Μεταφορική ιδρύθηκε το 2007 με δράση στο χώρο των εθνικών μεταφορών και από το 2012 δραστηριοποιείται στη μεταφορά groupage φορτίων, κατέχοντας ηγετική θέση στη διανομή προϊόντων από και προς τη Βοιωτία, καθώς παρέχει καθημερινά και με συνέπεια φορτώσεις και διανομές παντός είδους.

Snow
Forest