ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ADR

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή μεγάλου όγκου επικίνδυνων εμπορευμάτων που εντάσσονται στην συμφωνία ADR (των κλάσεων 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9) ετησίως.

Τα 25 φορτηγά διανομών (4 ως 7 μέτρα μήκος) και 20 φορτηγά μεταφορών (ως 15,50m,120mκαι 42ton) του στόλου μας, είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά ADR και όλοι οι οδηγοί τους με δίπλωμα ADR.

Η εταιρεία διαθέτει σύμβουλο ΣΑΜΕ για την ορθή τήρηση των διαδικασιών στην εκάστοτε μεταφορά.

Τα εμπορεύματα κατά την μεταφορά τους είναι ασφαλισμένα με Ρήτρα Α και με ασφάλεια αποκομιδής τους για παν ενδεχόμενο.

Τηρούνται αυστηρά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (πυράντοχοι μουσαμάδες, απαραίτητη σήμανση κτλ) για πλήρη κάλυψη των πελατών.

Snow